سعید ابریشمی راد

شهردار کاشان

سعید ابریشمی راد در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ با رأی اکثریت اعضای شورای شهر کاشان به عنوان سی و سومین شهردار کاشان انتخاب شد.

سخن شهردار

شهروندان بزرگترین سرمایه های شهر هستند و افزایش سرمایه اجتماعی شهر و تبدیل شهرنشین به شهروند از رسالت های شهرداری در این دوره است. پروژه هایی که نیازهای اساسی شهروندان را تأمین می کند پرقدرت تر از گذشته ادامه خواهد یافت مشارکت مردم در اداره شهر نیاز به مکانیزم های هوشمندی دارد که بخشی از آن طراحی شده و قرار است در این موضوع با تغییر رویکرد شهرداری از نواحی به محلات کاشان، معتمدین منتخب محلات واسطه مردم و شهرداری در تصمیمات مهم مرتبط با محله شان باشند.
آری! در دوران تازه می کوشیم تا با اتکا به اصل «احترام»، اعتماد مبتنی بر حسن نیت را نه در مقام یک شعار بلکه به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در مسیر توسعه به کار بندیم. توسعه ای متوازن و پایدار، که هم سرای امروزمان را رونق بخشد و هم خانه فردا را آباد کند.

ثبت درخواست ملاقات با شهردار
مثال : 1250262569
مثال : 09137428583

تلفن مستقیم دفتر شهردار :   03155454940

ایمیل مستقیم شهردار :   shahrdar@kashan.ir